فدراسیون سبک کیک بوکس ایران

استاد سیدی متولد 1358 دارای کارشناسی علوم انسانی و کاردانی سینما عضو کمیته فنی وهیئت رئیسه سوپرشوت بوکسینگ فعالیتهای ورزشی خود را در رشته فول کنتاکت زیرنظراستاد مهران خوش سلوک ومنصور مختاری در سال 1373 آغاز کرد.او درادامه با پیوستن به فدراسیون بوکس با اساتیدی چون کیهان ونصیری فنون این ورزش استقامتی وسنگین رافرا گرفت.سنسی سیدی رشته کیک بوکس (سوپرشوت بوکسینگ) ودفاع شخصی را نیززیرنظرمستر صابرنوحی تجربه کردوبه درجه مربیگری دراین رشته نائل شد ودر سال 1386به عنوان یکی از بهترین فایتر ها(مبارزین) دراین رشته شناخته شداودر حال حاضر به تدریس رشته های کیک بوکس  فول کنتاکت وبوکس مشغول است.

     TEL:۰۹۳۵۷۳۷۱۳۹۵                                           EMAIL:SAEED58_S@YAHOO.COM

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:49  توسط فدراسیون سبک  | 

قد خود را اندازه بگیرید و رقم قبل اعشار آن را بردارید عدد بدست آمده وزن مناسب شماست.اگر این عدد بیشتر از وزن شما بود شما اضافه وزن دارید و اگر کمتر از وزن شما بود کمبود وزن دارید .

مثال:       اگر قد شما  ۱.۶۸ سانتیمتر باشد وزن متناسب شما باید  ۶۸ کیلو گرم باشد.  تذکر:البته در مورد خانوم ها روش محاسبه کمی متفاوت است.بعد از اندازه گرفتن قد و برداشتن رقم قبل اعشار . عدد به دست آمده را منهای ۵ کنید     

مثال: قد ۱.۶۸       عدد بدون اعشار ۶۸         وزن ۶۳

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:48  توسط فدراسیون سبک  | 

کیک بوکسینگ ترکیبی از رشته های رزمی موای تای ، کاراته و بوکس است. کیک بوکسینگ ورزش رزمی می باشد که تنها سی سال از تولد آن می گذرد.در کیک بوکسینگ ضربات مشت،لگد،زانو،آرنج و گرفتن همدیگر آزاد می باشد. ولی زدن حریفی که بر روی زمین افتاده ممنوع است.مسابقات در یک زمین مربع شکل 16 تا 20 فوتی که با طناب محصور شده برگزار می گردد.زمان بازی معمولاً سه راند سه دقیقهای می باشد.که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می کنند.هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می‌شود. و در هر راند سه قاضی به مبارزین امتیاز میدهند.بنیانگذار کیک بوکسینگ جو لوئیس می باشد که پدر کیک بوکسینگ آمریکا نامیده می شود.

كیك بوكسینگ از ضربات دست و پا. ضربات پای مختلف و متفاوت از رشته های رزمی به همراه تكنیكهای دست از بوكس قابل استفاده است. كیك بوكسینك ورزشی است تكامل یافته و جذاب و پر هیجان كه در اواخر دهه 70 میلادی یك انجمن جهانی در آمریكا به وجود آمد كه مشهورترین قهرمانان جهان را در خود پرورش داد. افرادی مانند بیل والاس، جك نوریس، جو لوئیس و بنی یوكیدز كه بسیاری از آنها قهرمانان و ستارگان فیلمهای رزمی دنیا به شمار می آیند در دنیا مسابقات كیك بوكسینگ به دو روش آماتور و حرفه ای برگزار می گردد.

در دنیا كیك بوكسینگ یكی است، ولی سازمانهای متعددی دارد. اما در هر كشوری یك كیك بوكسینگ رسمی و فدراسیونی وجود دارد كه مابقی نمایندگی انجمنهای متعدد زیر مجموعه سبك فدراسیونی فعالیت می كنند.

كیك بوكسینگ در ایران بطور رسمی و در سطح ملی زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی است كه بطور رسمي سبكهایی تحت نظر فدراسيون ورزشهاي رزمي ميباشند

اسامی ضربات واصطلا حات

 

 

EIEH

سلام، تشکر، عذرخواهی

MASTER

استاد

INSTERACTOR

آموزگار، مدرس

COACH

مربی

READY

آماده

STANCE

حالت ايستاده

KICK

لگد

BOW

احترام گذاشتن

GO

دستور شروع، حرکت کردن، رفتن

SIT DOWN

نشستن

STAND UP

برخواستن

TURN BACK

برگشتن

SILENCE / BE QUIT

ساکت، آرام باش

BREAKING

شکستن اجسام سخت

YEL

فرياد با تخليه نفس

MEDITISION

تمرکز با حالت چشم بسته

STRIKE

ضربه زدن

BLOCK

دفاع کردن

HIGH

بالا

MIDDLE

وسط

LOW

پايين

LEFT

چپ

RIGHT

راست

BACK

پشت

FRONT

جلو

SIDE

پهلو

IN SIDE

داخل

OUT SIDE

خارج

RELAX

رها کردن، آزاد

RING

محل مبارزه

COMBAT

مبارزه

FIGHT

دستور آغاز مسابقه

STOP

دستور قطع مسابقه

STRIKING BOARD

تخته تمرين

PARCTICE HALL

محل تمرين

GO ON

ادامه دادن

IT'S ENOUGH

کافی است

 

اسامی ايستادنها

 

READY STANCE

ايستادن خبردار

LINE POSITION

ايستادن درصف

FIGHT POSITION

(حالت مبارزه (آماده مبارزه

FORWARD STANCE

بسمت جلو ايستادن

V STANCE

ايستادن با پاشنه چسبيده و پنجه ها باز

SUMO STANCE

ايستادن بصورت سو مو

HORSE STANCE

(ايستادن پا اسبی (سرپاها رو به جلو

CAT STANCE

ايستادن گربه ای

BACK STANCE

ايستادن روی پای عقب

 

اسامی اعضای بدن

 

CHEST

سينه

STOMACH

شکم

BALLS

بيضه

WASTE

کمر

FOOT

پا

THIGH

ران

KNEE

زانو

LEG

ساق پا

FOOTWRIST

مچ پا

BALL OF FOOT

سينه پا

INSTEP

روی پا

HEEL

پاشنه

ARCH

هلال داخل پا

KNIFE FOOT

تيغ پا

BODY

بدن

HEAD

سر

FACE

صورت

EAR

گوش

EYE

چشم

NOSE

بينی

LIP

لب

JAW

فک

CHAIN

چانه

NECK

گردن

ARM

بازو

ELBOW

آرنج

FOREARM

ساعد

WRIST

مچ دست

HAND

دست

PALM HEEL

(کف دست (پاشنه

JOINT

مفصل

FISTS

مشت

FOREFIST

دو مفصل پشت مشت

INVERTED FIST

پشت مشت

FIST EDGE

لبه خارجی مشت

 

اسامی ضربات و تکنيکهای پا

 

FRONT KICK

لگد با سينه پا از جلو

ROUND HOUSE KICK

لگد با روی پا

LOW KICK / FORELEG KICK

لگد با ساق پا

SIDE KICK

لگد با تيغه پا از پهلو

ROUND BACK KICK

لگد چرخشی

BACK KICK

لگد با پاشنه پا به پشت

KNEE KICK

لگد با زانو

HEEL KICK

لگد با پاشنه از جلو

PUSH KICK

لگد از جلو با کف پا

HOOK KICK

لگد از جلو به صورت هوک

ARCH KICK

لگد از جلو با هلالی پا

AXE KICK

لگد مستقيم پا از بالا به پايين

IN SIDE KICK

لگد با پا از داخل

OUT SIDE KICK

لگد با پا از خارج

SWEEP

درو کردن زير پا

SKIP SWEEP

درو کردن پا بصورت جهشی

SPINING HOOK KICK

لگد چرخشی با کف پا

SPINING HEEL KICK

لگد چرخشی با پاشنه پا

 

اسامی ضربات و تکنيکهای پرشی پا

 

JUMPING FRONT KICK

لگد پرنده با سينه پا از جلو

JUMPING FRONT HOUSE KICK

لگد پرنده با روی پا

JUMPING ROUND BACK KICK

لگد چرخشی پرشی از پشت

JUMPING BACK KICK

لگد پرشی با پاشنه پا به پشت

JUMPING KNEE KICK

لگد پرشی با زانو

JUMPING SIDE KICK

لگد پرشی با تيغه پا از پهلو

JUMPING FRONT KNEE KICK

لگد پرنده با زانو به جلو

 

اسامی ضربات و تکنيکهای دست

 

JEB PUNCH

ضربه مشت مستقيم

HOOK STRIKE

ضربه دورانی حلالی با پيش مشت

UPPERCUT STRIKE

ضربه پيش مشت از پايين به بالا

FOREFIST PUNCH

ضربه پيش ستونی بوسيله دو مفصل مشت

FIST EDGE SIDE STRIKE

ضربه لبه مشت از پهلو

FIST EDGE INSIDE STRIKE

ضربه تيغه مشت از داخل

FIST EDGE DOWN STRIKE

ضربه لبه مشت به طرف پايين

FIST EDGE OUTSIDE STRIKE

ضربه لبه مشت از خارج

INVERTED FIST STRIKE

ضربه پشت مشت روبرو

DOUBLE PUNCH

ضربه دوتايی مشت

ELBOW HIGH STRIKE

ضربه آرنج به بالا

ELBOW SIDE STRIKE

ضربه آرنج به پهلو

ELBOW BACK STRIKE

ضربه آرنج به پشت

KNIFE HAND DOWN STRIKE

ضربه تيغه دست به پايين

KNIFE HAND SIDE STRIKE

ضربه تيغه دست به پهلو

KNIFE HAND INSIDE STRIKE

ضربه تيغه دست از داخل

KNIFE HAND HIGH STRIKE

ضربه تيغه دست از بالا به پايين

ROUND BACK FIST STRIKE

ضربه چرخشی با لبه مشت

PALM HEEL HIGH STRIKE

ضربه پاشنه دست به بالا

PALM HEEL MIDDLE STRIKE

ضربه پاشنه دست به وسط

 

اسامی تکنيکهای دفاع با دست

 

CROSS DOWNWARD BLOCK

دفاع ضربدری دو دست رو به پايين

UPER BLOCK

دفاع بالا رونده

KNIFE HAND LOW BLOCK

دفاع تيغه ديت به پايين

WRIST UPER BLOCK

دفاع با مچ دست رو به پايين

SEPARANTING BLOCK

دفاع جدا کننده از هم

ELBOW OUT SIDE BLOCK

دفاع آرنج از خارج

ELBOW DOWN BLOCK

دفاع آرنج از پايين

SWEEPING BLOCK

دفاع جارو کننده

ELBOW MIDDLE STRIKE

ضربه آرنج به وسط و خارج

PALM HEEL MIDDLE BLOCK OUTSIDE

دفاع پاشنه دست از خارج به وسط

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع پاشنه دست به پايين

SCOOPING BLOCK

دفاع گردش ملاقه ای

PALM HEEL LOW BLOCK

دفاع با کف دست رو به پايين

KNIFE HAND HIGH BLOCK

دفاع تيغه دست به بالا

CROSS UPWARD BLOCK

دفاع ضربدری دو دست رو به بالا

INSIDE ARM BLOCK

دفاع با ساعد از داخل

KNIFE HAND MIDDLE BLOCK

دفاع تيغه دست وسط

OUT SIDE ARM BLOCK

دفاع با ساعد از خارج

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:47  توسط فدراسیون سبک  | 

مختصري از ورزش و اصول بازي:

در ورزش بوکس نيروي بدني و استفاده از تکنيک داراي اهميت بسياري است و به جهت طبيعت خاص اين ورزش ، افرادي که داراي عادتهاي رواني جنگجويي و مبارزه طلبي مي باشند به آن روي مي آورند . در اين ورزش شهامت و قدرت زياد مورد نياز است و تکنيهاي آن شامل عملکردهاي سريع و عکس العملهاي فعال مي باشد.
ورزش بوکس در راند هاي 3 دقيقه اي و با کنترل دقيق داور وسط در داخل رينگ انجام مي شود . هدف طرفين مبارزه گرفتن امتياز بوسيله وارد کردن ضربات و به زانو درآوردن حريف مي باشد . امتياز به ضربات کوبنده اي تعلق مي گيرد که با مشت بسته بوسيله هر کدام از دستها به طرفين سر ، صورت و يا تنه در بالاي کمر اصابت نمايد.

وزنهای مختلف بوکس:
مگس وزن تا 48 کیلو.
خروس وزن تا 54 کیلو.
پر وزن تا 57 کیلو.
سبک وزن تا 60 کیلو.
نیم وزن سبک تا 63.5 کیلو.
نیم وزن تا 67 کیلو.
میان وزن سبک تا 71 کیلو.
میان وزن تا 75 کیلو.
نیم سنگین تا81 کیلو.
نیم سنگین تا81 کیلو.
سنگین وزن تا91 کیلو.
فوق سنگین تا 91+ کیلو.

زمان مسابقه :
در کلیه مسابقات جهانی و المپیک و دیگر مسابقات رسمی وقت مسابقه سه دوره (روند) سه دقیقه ای تعیین شده که بین هر روند یک دقیقه استراحت خواهد بود.
در مسابقات دو جانبه تعداد دوره ها به همین ترتیب خواهد بود .لیکن در صورت توافق طرفین می توان در 4 دوره 3 دقیقه ای یا 6 دوره 2 دقیقهای مسابقه را انجام داد .
هر شرکت کننده مجاز است یکنفر کمک و یک نفر دستیار داشته باشد که او را هنگام استراحت بین هر روند تر و خشک کند.

ابعاد و اندازه رينگ بوکس و ديگر لوازم آن :
رینگ در تمام مسابقات باید به شرح ذیل باشد :
1- اندازه رینگ بوکس حداقل 4.90 متر در 4.90 مترو حداکثر 6.10 در 6.10 متر مربع است .
2- کف رینگ باید مسطح و محکم و اقلا 50 سانتیمتر ار لبه خارجی طنابها به بیرون ادامه داشته باشد.
3- کف رینگ باید با نمد یا لاستیکی به قطر حداقل 1.50 و حداکثر 1.90 سانت پوشیده شود و روی آن پارچه برزنتی محکمی بطوریکه نمد یا لاستیک و تمام سطح رینگ را بپوشاند کشیده شود .
4- سه رشته طناب اطراف رینگ به ضخامت حداقل سه سانتیمتر و حداکثر 5 سانتیمتر باید کشیده شود بطوریکه فاصله طنابها از کف رینگ به ترتیب 40 و 80 و 130 سانتیمتر باشد.
طنابها باید در هر سمت در محل متساوی با پارچه ای به عرض 3 الی 4 سانتیمتر متصل باشد.

دستکشها :
دستکشهای مسابقه هر یک باید به وزن 8 اونس ) 227 گرم باشد بطوری که وزن چرم روکش دستکشها و محتویات آن مساوی باشد ) با 4 اونس روکش چرمی و 4 اونس محتویات آن ) البته در تمرینات از دسکشهای 12 و 14 و 16 اونس استفاده می شود . محتویات داخل دستکش نباید جابجا و روی چرم روکش دستکش بریدگی داشته باشد . بند دستکشها باید بدون سر فلزی و در پشت مچ دست بسته شود .

بانداژها:
باندازها باید از نوعی که در پانسمان زخم به کار می رود بطول 2.5 متر و عرض 4.5 سانتیمتر استعمال شود .لیکن در مورد باندازهای زخیمتر برای هر دست فقط 2 متر مجاز می باشد .

لباس شرکت کننده :
کفش یا پوتین سبک و بدون هیچ پاشنه ای - شلوار کوتاه که تا نیمه ران برسد و زیر پیراهن رکابی که سینه و پشت را بپوشاند و در صورتیکه پیراهن و شلوار یکرنگ باشد در کمر باید توسط باندی از رنگ دیگر مجز ا باشد.تبصره :
1- منظور از کمر خط تصوری است که از ناف تا بالای لگن خاصره می باشد .
2- استعمال کلاه محافظ دندان لاستیکی و بیزه بند کا÷ دار از انواع المنیوم یا کائوچویی مجاز است 0در مسابقات آماتوری و الم÷یادها و جهانی اجباری می باشد )
3- استعمال کمربندهای چرمی و سگکهای و هر نوع اشیا ممنوع است .
4- استعمال روغن وازلین و شبیه آن بصورت و تمام بدن و انواع مشکوک آن که برای حریف زیان اور است مجاز نیست .
5- استفاده شلوارهای بافتنی و انواع شلوار شنا می باشند.

لوازم رینگ :
عبارتند از 2 عدد سینی چوبی که در آن مقداری کلیفون برای کف پاها و 2 عدد چهار پایه و دو بطری آبخوری و دو لگن خاک اره و دو سطل آب و میز و صندلی کافی برای و زنگ و کرنومتر دقیقه و ثانیه شمار و یک جعبه کامل لوازم کمکهای اولیه پزشکی .

کلاه محافظ :
برای جلوگیری از صدماتی که به سر و صورت وارد شده و در برخی موارد بسیار خطرناک بوکسورها موظفند در مسابقات و تمرینات از کلاه محافظ استفاده نمایند . این نوع کلاهها که توسط شرکتهای مختلف ساخته می شود برخی از سر و دماغ و دهن و گوشها و گونه ها محافظت می کنند و برخی دیگر فقط ناحیه سر و گوش و گونه ها را می پوشانند که انتخاب نوع کلاه با کمیته برگذاری مسابقات است که قبلا تصمیم گیری می نماید.

نحوه برد و باخت در مسابقات بوکس:
به دو طریق بوکسور برنده تعیین می گردد :
الف) برد با امتیاز :
هر دو بوکسور قبل از شروع مسابقه طبق مقررات دارای 20 امتیاز هستند . بر مبنای ضربات خورده شده که مجموع آنها را بر 3 تقسیم کرده و حاصل آنرا از 20 کم کرده و در ورقه داوری ثبت می نمایند . مثلا ( بوکسور برنده 20 و بازنده 18 ) یعنی بوکسور بازنده 6 ضربه از حریف دریافت کرده و هیچگونه ضربه ای نخورده است. اگر بوکسور بازنده نیز ضرباتی زده باشد این محاسبه پس از کسر ضربات انجام خواهد شد. این محاسبه در یک دقیقه وقت استراحت توسط داوران کنار انجام میشود.(داور وسط حق دادن امتیاز کتبی را ندارد)

ب) برد با ضربه فنی :
به طور معمول هر گاه بر اثر ضربه ای بجز دو کف پای بوکسور جای دیگر او مانند لگن و دست و زانو و غیره با کف رینگ تماس بگیرد ( با لیز خوردن اشتباه نشود ) یا روی طناب بی حال افتاده و یا تلو تلو خورده به زمین بیفتد داور باید به او 10 ثانیه فرصت بدهد و این اوقات را با شمردن بلند و انگستان به بوکسور تفهیم کند.
هرگاه بوکسور تا قبل از رسیدن به شماره 8 آمادگی خود را اعلام کند و داور تشخیص دهد که او سرحال و آماده مبارزه است دیگر از گفتن شماره 9 و 10 خودداری کرده و با گفتن کلمه بوکس مبارزه را مجددا آغاز می نماید. هرگاه بوکسور در شمارش 8 اعلام آمادگی کند ولی این اعلام از روی غیرت و به توصیه دوستان و تماشاگران باشد ولی قدرت و توان حفظ تعادل خود را نداشته باشد داور به شمارش ادامه داده و او را ناک اوت محسوب می کند . در اینگونه مواقع ریفری باید با صدای بلند نوع ناک اوت و جلوگیری از ادامه بازی او را با کلمات بین المللی اعلام کند.

اصطلاحات و کلمات به شرح ذیل است:
1- knockout ) K.O ) بوکسور با شمارش 10 ثانیه قادر به ادامه بازی نمی باشد .
2- R. S. C ریفری بازی را یکطرفه اعلام می کند .
3- R.A.T بوکسور از ادامه بازی خودداری کرده است.

توضیح اینکه:
در مواقع شمارش بوکسور مقابل باید به دورترین گوشه سفید (بی طرف) رینگ رفته و بدون تکیه دادن به طناب منتظر نتیجه شمارش برای بوکسور زمین خورده باشد تا مادامیکه بالای سر بوکسور زمین خورده ایستاده باشد داور حق شمارش ندارد.

نحوه امتياز دادن در مسابقه بوکس:
ضربه ای که با 4 بند انگشت بدون برخورد به مانعی به نقاط مجاز بدن حریف وارد می شود یک امتیاز خواهد داشت و برنده بر طبق تعداد ضربه ها تعیین خواهد شد .
بد یهی است که تعداد ضربات زده شده توسط بوکسور برنده را درپایان هر راند تقسیم بر 3 نموده و حاصل تقسیم را از امتیاز 20 بوکسور بازنده کسر می نماید . (بهر بوکسور در شروع هر راند 20 امتباز تعلق می گیرد)
مثال:
اگر تعداد ضربات رد و بدل شده بوکسور برنده 3 مشت باشد به این طریق عمل میشود (19=20-1=3÷3 ) بوکسور برنده 20 و بوکسور بازنده 19 امتیاز خواهند داشت.
هرگاه تعداد ضربات بوکسور برنده 2 مشت باشد چون 2 بر 3 قابل قسمت نیست داور به بوکسور برنده یک مشت اضافه کرده تا برای تقسیم مناسب شود ولی به مجرد شروع راند دوم یک مشت داده شده را برای بوکسور مقابل منظور می نماید و نسبت به ضربات دیگر حساس می کند.
اگر تعداد ضربات بوکسور برنده 1 باشد راند اول را 20 - 20 امتیاز داده ولی به مجرد شروع راند دوم یک مشت اضافه را برای بوکسور مزبور حساب کرده و بر مبنای آن شمارش راند دوم را شروع می کند.
اگر تعداد ضربات بوکسور برنده 4باشد (1=3÷4) به بوکسور برنده 20 و بازنده 19 داده و راند بعد را با یک مشت برتری به نفع بوکسور برنده شروع می کنند

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:46  توسط فدراسیون سبک  | 

چربی ذخیره شده در شكم یكی از مقاوم ‌ترین و در عین حال هشدار دهنده ‌ترین نوع چربی هاست.

افزایش دور كمر آقایان بیش از 102 سانتی‌متر و در خانم ها بیشتر از 89 سانتی‌متر منجر به افزایش خطر ابتلا به دیابت و بیماری‌های عروق قلب می‌شود (سندرم متابولیک) و به هرحال از لحاظ زیبایی هم یكی از دغدغه‌های افراد محسوب می‌شود.

پس برای رهایی از آن لطفاً به نكات زیر توجه بفرمایید:

1- چربی شكم، چربی  ذخیره‌ای بدن است، بنابراین مقاوم ترین چربی در برابر رژیم لاغری و ورزش می باشد. برای درك بهتر این موضوع به این مثال دقت فرمایید:

اگر شخصی مبتلا به سرطان را در مراحل آخر زندگی او دیده باشید، می بینید که تمام چربی های بدن او از بین رفته است، ولی چربی شكم او همچنان وجود دارد.

 پس باید خیلی پشتكار داشته باشید و با تلاش زیاد منتظر نتیجه بمانید.

2ـ تنها راه درمان چربی شكم، رژیم غذایی اصولی و ورزش است. فقط و فقط با این دو روش است كه چربی ازبین می‌رود، پس روش های دیگر فقط به این دو كمك می‌كنند.

3ـ ماساژ موضعی چربی های شكم، اگر همراه با رژیم و تحرك اصولی باشد، منجر به كاهش بیشتر چربی در این منطقه می‌شود.

4ـ به غیر از چربی  شكمی، یكی از بزرگ ترین مشكلات این منطقه كه منجر به اختلال در زیبایی می‌شود، از دست رفتن قوام عضلات شكم است كه منجر به جلو آمدگی شدید شكم، حتی با كوچك ترین نفخ گوارشی می‌شود. علت شل شدن عضلات این است كه  فعالیت های روزمره هیچ كدام عضلات شكم را در گیر نمی كنند، به خصوص در خانم ها معمولا عضلات شل تر هستند و در جریان حاملگی و زایمان این عضلات دچار كشیدگی و حتی بریدگی(در سزارین) می شوند، بنابراین قوام این عضلات شدیدا كاهش می یابد.

پس اگر به دنبال خوش فرم شدن شكم هستید، حتماً با ورزش هایی كه بر روی عضلات شكم تمركز دارند، عضلات شكم را تقویت كنید، ولی باید بدانید ورزش مخصوص شكم به تنهایی و بدون رعایت رژیم غذایی و ورزش هوازی(مثلا پیاده روی) ممكن است روی چربی شكم اثری نداشته باشد.

اگر همراه با رژیم غذایی و ورزش هوازی عضلات شكم را تقویت نكنید، ممكن است اصلا از ظاهر شكم رضایت نداشته باشید، چون به هر حال عضله ی شل و بدون قوام، به سمت جلو می آید یا پایین می افتد و ظاهر شكم را زشت می نماید.

در نهایت باز هم تاكید می كنم كه حوصله داشته باشید، منتظر نتیجه سریع نباشید، پشتكار داشته باشید و عجله نكنید.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:28  توسط فدراسیون سبک  | 

اين سوال بسياري از افراد، چه لاغر و چه چاق است كه؛
آيا مي توان چربي قسمت خاصي از بدن را كاهش داد؟
پاسخ خيراست. شما نمي توانيد با رژيم لاغري، تصميم بگيريد كه قسمت خاصي از بدنتان را لاغر كنيد. هر رژيمي را كه رعايت كنيد يا هر نوع ورزشي را كه انجام دهيد، اين بدن شما است كه تصميم مي گيرد چربي كدام قسمت از بدن را بسوزاند. حتي با ورزش هم ، فقط عضلات اندام خاصي از بدن پرورش مي يابد ولي چربي آن منطقه نمي سوزد.

اما چگونه چربي اضافي ران ها را از بين ببريم؟
براي اين كار هيچ دارو و هيچ رژيم خاصي موثر نيست. پس راه حل چيست؟
هر يك از ما داراي ساختار بدني خاصي هستيم و در اثر اضافه شدن وزن، چربي در مناطق خاصي از بدن ما انباشته مي شود و تنها راه تغيير حجم چربي در يك منطقه خاص مثل ران ها، تغيير عادات غذايي است. با رعايت يك « رژيم لاغري اصولي و علمي» چربي بدن مي سوزد . اين رژيم لاغري، يك رژيم كلي براي تمام بدن است نه فقط براي يك قسمت از آن. اگر چربي در منطقه ران جمع شده باشد با اجراي رژيم لاغري به مرور ران ها متناسب مي شوند. ولي انجام اين امر در يك شب امكان پذير نيست. پس فردي كه رژيم لاغري مي گيرد، بايد صبر و حوصله فراواني داشته باشد. يك رژيم متعادل ومناسب رژيمي است كه مقادير بالايي ميوه و سبزي و كربوهيدرات هاي پيچيده داشته باشد و مقدار چربي آن كم باشد و نياز پروتئين بدن را تامين كند.
تنها راه غير رژيمي بر طرف كردن چربي ران، ليپوساكشن ( برداشتن چربي اضافي بدن با عمل جراحي) است كه علاوه بر مشكلات و هزينه فراوان، اثرش بسيار موقتي است و با پرخوري، ران ها مجدداً به حالت اوليه باز مي گردند.
در مورد ورزش هم بايد عرض كنم كه هيچ نوع ورزش خاصي وجود ندارد كه چربي منطقه خاصي از بدن را از بين ببرد، بلكه عضلات آن قسمت را قوي مي كند.

چرا ران هاي من چاق مي شوند؟
در زنان، چربي در اندام هاي تحتاني بدن ذخيره مي شود تا اندام هاي تناسلي را در برابر ضربات محافظت كند. پس از يائسگي، تراكم چربي در قسمت هاي بالاي بدن و كمر بيشتر شده و بدن حالت مردانه مي گيرد.
خصوصيات ژنيتيكي افراد بر محل ذخيره چربي اضافي بدن موثر است. براي مثال اگر خانم هاي خانواده ما در قسمت ران چاق مي شوند، ما نيز در معرض چاقي ران هستيم، درست همانطور كه خصوصيات اسكلتي را از خانواده به ارث مي بريم.
حتي اگر ژن چاقي ران در ما وجود داشته باشد، ولي خود چربي را كه به ارث نمي بريم! يعني بايستي با دريافت كافي و مناسب مواد غذايي و انجام فعايت بدني ، از بروز چاقي و تجمع چربي اضافي در بدن جلوگيري كنيم.


دليل اصلي چاق شدن ران ها چيست؟
دليل اصلي چاق شدن ران، شكم و هر جاي ديگر بدن، نحوه غذا خوردن ما است. به خاطر داشته باشيد با پرخوري و عدم فعاليت بدني، مواد غذايي اضافي به صورت چربي در بدن ما انباشته مي شوند و دچار چاقي و اضافه وزن مي شويم. پس تنها راه خلاص شدن از اين چربي ها اضافي، تغيير عادات غذايي غلط و كمتر خوردن است، مخصوصاً مصرف كمتر چربي . به اين صورت كه چربي هاي اشباع مثل روغن نباتي جامد، كره و چربي گوشت را به مقدار خيلي كم مصرف كنيد. از خوردن غذاهاي پرچرب و سرخ شده مثل انواع ساندويچ هاي سوسيس و كالباس سس دار، پيتزا ( مقدار زيادي پنير پيتزا دارد) خودداري كنيد.
همچنين از خوردن تنقلات و مواد غذايي كه داراي انرژي بالا و مواد مغذي كم هستند ، پرهيز كنيد. در عوض در برنامه غذايي روزانه خود از انواع ميوه ها و سبزي ها به مقدار فراوان ، لبنيات كم چرب و مقادير كافي نان، برنج ، غلات، حبوبات، تخم مرغ و گوشت ( اگر مرغ و ماهي باشد خيلي بهتر است) استفاده كنيد.
علاوه بر رعايت غذايي، بايستي به طور منظم و مداوم فعاليت بدني داشته باشيد. به طور مثال روزي نيم تا يك ساعت پياده روي كنيد. يا اينكه در يك كلاس ورزشي ثبت نام كرده و يا خودتان در منزل به تنهايي يا همراه با برنامه هاي ورزشي راديو و تلويزيون نرمش كنيد.

چگونه از شر اين چربي ها خلاص شويم؟
يك شروع خوب براي اين كار، دقت در ميزان مصرف چربي ها و قندهاست. خيلي از افراد بر اين عقيده اند كه ما خيلي كم چربي مصرف مي كنيم ولي حقيقت امر اين است كه بدون اينكه خودشان احساس كنند، خيلي بيشتر از نيازشان چربي مصرف مي كنند. چون بسياري از چربي هاي دريافتي ما در غذا مخفي است و ما متوجه نمي شويم كه مقدار زيادي چربي مصرف كرده ايم.
مثلاً سس موجود در ساندويچ حداقل 8 گرم چربي دارد يا يك مشت بادام زميني 26 گرم چربي دارد و يا يك فنجان شير معمولي 7 گرم چربي دارد. پس ما چربي را مصرف مي كنيم بدون آنكه خودمان متوجه شويم.
ولي منظور ما اين نيست كه شير و بادام زميني را كه داراي فوايد زيادي هستند، مصرف نكنيد. بلكه بايستي به مقدار كافي و لازم از اين دو ماده غذايي و ساير خوراكي ها دريافت كنيد. به اين صورت كه اگر در معرض چاقي هستيد از لبنيات كم چربي ( حداقل 3 ليوان در روز) و نيز آجيل به مقدار حساب شده استفاده كنيد.
و در نهايت؛
براي آنكه اندامي متناسب داشته باشيم، هميشه بايد مراقب آنچه كه مي خوريم باشيم و به طور منظم ورزش ونرمش كنيم.

پس بطور خلاصه مي توان گفت:
1) اجراي يك رژيم متعادل
2) انجام تمرينات ورزشي ملايم
3) داشتن صبر و حوصله فراوان،
به شما كمك مي كند كه ران هاي خوش فرم و متناسبي داشته باشيد.

+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:28  توسط فدراسیون سبک  | 

فردي كه دچار كمبود يا فقدان اشتهاست، خيلي كمتر از حالت معمول غذا مي خورد. كمي ِ اشتها معمولاً به دليل هضم كم مواد غذايي است. با جويدن طولاني غذا و نوشيدن مايعات سرد اين حالت بدتر مي شود. گاهي اوقات هم به دليل عوامل روحي است.
عمل هضم به دليل نفخ و گاز معده، كاهش حس چشايي و تنفس بد كاهش مي يابد كه معمولاً باعث كمبود انرژي مورد نياز بدن مي شود.
كاهش اشتها باعث كاهش وزن مي شود. پس يكي از راه هاي افزايش وزن درافراد لاغر، افزايش اشتهاي آنهاست.

كاهش اشتها مي تواند به دليل عوامل زير باشد :
- اشكال در بلع مواد غذايي
- استفراغ و تهوع
- تغيير يا كاهش حس چشايي
- احساس سيري
- رشد تومور
- افسردگي
- درد
در بيشتر موارد، كاهش اشتها مشكل ثانويه است يعني اختلال در سلامتي بدن، باعث كاهش اشتها مي شود.

براي افزايش اشتها چه كاري بايد انجام داد؟
- سعي كنيد هرروز 3 وعده غذايي كامل و 3 ميان وعده داشته باشيد.
- بين وعده هاي اصلي غذايي، چيزي نخوريد.
- براي افزايش هضم غذا و اشتها، مي توانيد يك وعده را مصرف نكنيد تا براي خوردن وعده بعدي، اشتهاي بيشتري داشته باشيد.
- سعي كنيد وعده هاي غذايي خود را در اوقات معيني مصرف كنيد؛ يعني برنامه غذايي مشخص و سر ساعت داشته باشيد. مثلاً صبحانه را در ساعت 7 صبح ، ناهار در ساعت 12 و شام در ساعت 7 شب. همچنين اگر اشتهاي شما براي صرف وعده اصلي كاهش نمي يابد ، مي توانيد دو ميان وعده ، يكي در ساعت 10 صبح و يكي در ساعت 4 بعد از ظهر و نيز قبل از خواب ميل كنيد.
- تا جايي كه مي توانيد، غذا بخوريد. با اشتهاي زياد غذا بخوريد، زيرا تفكر شما در هضم و جذب غذا بسيار مؤثر است.
- به غذا به عنوان بخشي از درمان بيماري خود نگاه كنيد؛ يعني نگوئيد ميل ندارم. فكر كنيد دارو مصرف مي كنيد.
- حتماً صبحانه بخوريد.
- غذاهاي خوشمزه را با فاصله زماني كم و هر بار به مقدار كم مصرف كنيد.
- غذاهاي پر كالري مصرف كنيد كه به راحتي خورده مي شوند؛ مثل انواع دسر، ژله ، بستني ، ماست و شير پرچرب، شيرموز و شيركاكائو .
- غذا را سرد يا با دماي معمولي بخوريد تا طعم و بوي آن را كاهش دهد.
- كاري كنيد اوقات صرف غذا دلپذير و خوشايند باشد.
- در منزل همراه با اعضاي خانواده و در خارج از منزل با دوستان خود غذا بخوريد.
- بعد از تمام شدن غذا، آب و ساير نوشيدني ها را بنوشيد، زيرا نوشيدن مايعات در موقع صرف غذا باعث مي شود خيلي زود احساس سيري كنيد.
- قبل از صرف غذا، يك ساعت ورزش كنيد ، ولي سنگين نباشد.

كارهايي را كه نبايد انجام دهيد :
- خودتان را مجبور به خوردن نكنيد.
- كاري نكنيد كه اين كم اشتهايي، روابط شما را با ساير خانواده اتان تحت تاثير قرار دهد.

اشتها آورها :
اگر هنوز هم دچار بي اشتهايي بوديد، مي توانيد از مواد زير براي افزايش اشتها استفاده كنيد :
- مقداري زنجبيل تازه را ريز ريز كنيد. مقداري آب ليمو ترش و نمك به آن اضافه كنيد و آن را بجويد.
- مقدار هل و دارچين و برگ بوي خشك را له كنيد و به مقدار مساوي با هم مخلوط كنيد. يك قاشق مرباخوري از اين مخلوط را بخوريد.
- پودر فلفل سياه، پودر زنجبيل خشك و شكر را با عسل مخلوط كنيد و به صورت گلوله در آوريد. براي مدتي اين مخلوط را در دهان نگه داريد كه بي اشتهايي شما را تسكين خواهد داد.
- انار بخوريد كه مي توانيد نمك و فلفل سياه هم به آن اضافه كنيد.
- مقداري نمك و پودر زيره سبز را روي آناناس بريزيد و آن را بخوريد.

با پزشكتان مشورت كنيد :
اگر بعد از يك هفته، با وجود انجام روش هاي بالا، اشتهاي شما افزايش نيافت، به پزشك مراجعه كنيد زيرا كاهش اشتها مي تواند علامت يك بيماري جدي تر باشد.

اگر هر يك از علائم زير را مشاهده كرديد، به پزشك خود اطلاع دهيد:
- تهوع
- نخوردن غذا به مدت يك روز يا بيشتر
- كاهش وزن به میزان 5/2 كيلو گرم يا بيشتر
- احساس درد موقع غذا خوردن
- ادرار نكردن به مدت يك روز كامل
- مدفوع نکردن به مدت دو روز يا بيشتر
- ادرار با فاصله زماني غير متناوب، همراه با بو يا سوزش يا خيلي زرد رنگ.
- داشتن حالت تهوع بيش از 24 ساعت
+ نوشته شده در  جمعه بیستم فروردین ۱۳۸۹ساعت 21:26  توسط فدراسیون سبک  |